# بچگی
دلم   بچگی می‏خواهد.می‏خواهد بی تفاوت باشد .دلم   می‏خواهد گنگ باشد .دلم گاهی مدرسه می‏خواهد.دلم   سبد اسباب بازی هایم را می‏خواهد،دلم  ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 15 بازدید