شبیه اشتباهی شده ام. شبیه راهی کج. کوره راهی بی نهایت.

کاش به چیزی میرسدم.

کاش به پوچی میرسیدم.

کاش با من بودی!!!!!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
کوثر

سرت سبز تنه ات قرص دلت از هیچ تبری نلرزه افرا