دیگر از دلهره هایم گذشته ام ...دلهره هایم دیگر شاید از من گذشته اند ،خواب هایم دریا

میبیند،گل های خودرو پنجره ی اتاقم را چسبیده اند،گل های خودرو پنجره ی اتاقم را

چسبیده اند و زمستان تمام شد،از ته دل می خندم ،روز ها عشق میکارم ،بوی شکوفه ها

را تا سال بعد درمشامم نگه میدارم ،خدایم مهربان تر شده است انگار ،حالم خوب است.

 

 

پی نوشت :سال نو مبارک

/ 1 نظر / 28 بازدید
کویر

چی کار می کنی ؟ چی می نویسی ؟ به چی فکر می کنی ؟ معلوم هست ؟ کجا موندی ؟ تو چی موندی؟ میدونی چندبار اومدم اینجا سراغو گرفتم ؟