قناری گفت:کره ی ما

کره ی قفس هابامیله های زرین وچینه دان چینی.

ماهی سرخ سفره ی هفت سین اش به محیطی تعبیر کرد که

هر بهار متبلور میشود .

کرکس گفت:سیاره ی

سیاره ی بی همتاییکه در ان

 مرگ

مایده می افریند.

کوسه گفت:زمین

سفره ی برکت خیز اقیانوس ها.

 

انسان سخنی نگفت

تنها او بود که جامه به تن داشت

و استین اش از اشک تر بود.             /شاملو ٧٣/

/ 2 نظر / 15 بازدید
کوثر

واقعا ادم ماهی و کرکس و کوسه و سوسک باشه بهتره ....................

رهگــذر

:-/