ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤ : توسط : نرگس

امروز ازتشابه دستهایش ترسیدم-بعد از روز ها  که زمان میرفت تشابه دستانش روحم را متوقف کرد-شباهتی که روزهای اول چقدر شیرین است ومرگ همه چیز را با خود میبردو برد.

مرگ شبیه صندلی بازیست نه میتوانی از دویدن دست برداری نه امید به بردن را ازدست بدهی باید گوش به زنگ صدای قطع شدن اهنگ باشی و...........اهنگی ابدی.