ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٩ : توسط : نرگس

ساخته هایم را کجای ذهنم تلمبار کنم از اشک هایم پایین می آیی ،ولی نمی آیی

این زندگی پلید ترین آزمایشی است که مجبوریم از ترس تیغ به سختیش اعتراف نکنیم

پلید یعنی من ، من که بلد نیستم وقتی عاشقانه می شوی شعر باشم پلید یعنی

دستان تو که انگار بی خود نگرانم ،رفتن بلد است بلد است همه مجموع ها را نقض کند

،بلد است همیشه بر عکس می شود ها را خراب کند ،دستانت انگار بلد است از وسط

قلب لعنتی ام عشق بردارد کجا تلمبار کنم  خودم را 

این همه دلیل را از کجای گمشدن هایت یافته ای ؟کجای گمشدن هایم