ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٤ : توسط : نرگس

چقدر از اون روز ها دور شدیم روز هایی که من دوست داشتم ساعت ها کنار هم باشیم با همه ی تفاوت نسلمان. هر روز خودم رو با چیزی سرگرم می کنم.اما نمی دونم همه ی اون روزاییکه تو به من فکر کردی تا به دنیا بیام بزرگ شم تا......هم ی اون چیزایی که هستم. همه اون ها با هم شبیه دلتنگی شده .شبیه دلتنگی ای که نمیدونستمش.احساس می کنم که نمی شه نباشی ولی باید باور کنم که هستی   و این که کجایی... و این که اون جایی که مجبوریم باورش کنیم چقدر بزرگه؟ چقدر ؟ به اندازه ی دلتنگی ها ی همه ی ما!